Ochrana osobních údajů

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti zpracování osobních údajů prováděné firmou Camproof s.r.o., IČ: 09124535, DIČ: CZ09124535, se sídlem Krátká 17, 25226, Třebotov zapsaná v obchodním rejstříku C 331300 vedená u Městského soudu v Praze, a to bez ohledu na to, zda jsou osobní údaje poskytovány a zpracovávány prostřednictvím webové stránky www.camproof.cz, či při jiné činnosti pracovníků firmy Camproof s.r.o., a to v rozsahu, v jakém jsou na konkrétní činnost zpracování použitelné.

Camproof s.r.o. je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Vezměte, prosím, na vědomí, že bez ohledu co na webu děláte je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1. Odeslání poptávky

Na webové stránce můžete odeslat nezávaznou poptávku. Do formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména:

  • Jméno
  • Příjmení
  • E-mail
  • Telefonní číslo
  • Požadovanou konfigutaci zboží

 

2. Ochrana osobních údajů

Při vyplnění objednávky, při registraci uživatelského účtu, při zadání dotazu, či přihlášení k odběru newsletteru poskytujete firmě Camproof s.r.o. některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webové stránky dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž má firma Camproof s.r.o. přístup.

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „nařízení“).

3. Jak využíváme osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu a co nejsnazší užívání webové stránky. Jsou pro nás rovněž nezbytné v případě, že u nás odesíláte poptávku, abychom věděli, s kým jednáme a v případě potřeby Vás mohli kontaktovat. Údaje dále využíváme pro komunikaci emailovou a nebo telefonickou. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

4. Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Naše společnost je správcem osobních údajů.

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. To mohou být zejména externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby. Pokud budeme Vaše údaje využívat pro marketingové účely, můžeme je předat osobě, která pro nás tyto činnosti zajišťuje, a to opět jen v rozsahu, které je nezbytný pro poskytovanou marketingovou službu.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy a zajištění nároků z ní plynoucích. V případě jejich zpracování na základě registrace k zasílání obchodních sdělení či vytvoření uživatelského účtu budou údaje zpracovány do doby, kdy odvoláte Vás souhlas či nám dáte jiným způsobem najevo, že si již takové zpracování Vašich údajů nepřejete. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud

6. Služby společnosti Google a soubory cookies

Webová stránka pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webová stránka dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto dalších služeb.

7. Jak můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači zabránit

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Nepřejete-li si být součástí statistik Google Analytics, můžete využít zablokování.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webové stránky.